יעדים ומדדים (Balanced Score Card)

ארגון שאינו מתואם פועל כאוסף של יחידות שונות, ולא כמערכת אחת המוכוונת להשגת יעדיה. כתוצאה מכך – משאבים רבים מושקעים בכיוונים שאינם ממוקדים ביישום האסטרטגיה!
יכולת המנהל להוביל לעמידה ביעדים אפשרית, רק בעזרת תמונת מצב כוללת של רמת הביצוע מול היעדים, ואיזון עולמות התוכן הרלוונטיים:

  • כספים
  • לקוחות
  • תפעול
  • משאבים

יישום אפקטיבי של התפיסה הניהולית המתקדמת – Balanced Score Card (סרגל הישגים מאוזן) נעשה ע"י הגדרה והקמה של "עץ מדדים אסטרטגי". BSC מספק למנהלי היחידות בארגון כלי ניהולי, בעזרתו יקבלו החלטות טובות יותר בדרך לעמידה ביעדיהם, ומיקוד הארגון כולו לעמידה במטרותיו האסטרטגיות.

השיטה מקשרת באופן ברור ומוחשי בין יעדי החברה, הנגזרים מהאסטרטגיה ומיעדי-העל שהוגדרו, לבין גורמי הצלחה ניהוליים, באמצעות מדדי ביצוע. יישומה מאפשר מיקוד אפקטיבי של המאמץ. ה- dash-board שנוצר הינו כלי ניהולי המאפשר להנהלה לנווט את הארגון בזמן אמת להשגת יעדיו במהירות המירבית.

יישום השיטה מאפשר קיומם של דיוני הנהלה תכליתיים, המתמקדים בפעולות הנדרשות לשיפור הביצועיים העסקיים, היכן שאין עמידה ביעדים, ולפי סדר עדיפות ברור ומוסכם.
ניתן ליישם את שיטת ה- BSC בקנה מידה ארגוני, או ביחידה ארגונית מסוימת, או בתהליך חוצה ארגון חשוב, לפי הצורך!

פרויקטים לדוגמא:

ארגון לאומי לחיזוק העליה לארץ
שירות במרפאות אמבולטוריות
טבע תעשיות פרמצבטיות​
מנכ"ל טבע אשדוד בכנס תעשיה וניהול

גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן