אסטרטגיה וניהול

בונים אסטרטגיה ארגונית מוכוונת לתוצאות

ארגונים הממוקדים באסטרטגיה, הם אלה המשיגים את התוצאות העסקיות המרשימות ביותר. אסטרטגיה נבנית על בסיס ניתוח חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים של הארגון בשוק ולמול מתחריו (SWOT).
במסגרת היעוץ האסטרטגי והעסקי מקימים “מפת דרכים” (Roadmap) המכילה מדדים ויעדים לשנים הקרובות. עמידה ביעדים תביא את הארגון להגשמת האסטרטגיה ולהשאת ערך לבעליו.

ארגונים ממוקדי אסטרטגיה מסונכרנים באמצעות יעדים ומדדים.
את הסנכרון מבצעת ארגו במתודולוגיות הבאות: OKR ו- BSC
. מתודולוגיית OKR פשוטה יותר לביצוע ואילו במתודולוגיית BSC, מוגדרים המדדים בכל עולמות התוכן המשלימים: כספים, לקוחות, תפעול ומשאבים.

היועצים של ERGO מומחים ובעלי נסיון רב ומעמיק בהגדרת היעדים והמדדים.

המדדים משמשים לבקרת ביצועים שוטפת ומשקפים להנהלה אם הארגון מתקדם באפקטיביות למימוש האסטרטגיה.
היעוץ העסקי נלווה לבניית אסטרטגיה אפקטיבית לארגון ולהגדרת העקרונות לתשתית ארגונית-תפעולית אפקטיבית. לצורך יישום האסטרטגיה אנו בונים עם לקוחותינו יעדים ומדדים לשנה הקרובה, מגבשים כלים ניהוליים לבקרה ושליטה ועוזרים להם להשיג את מטרותיהם באפקטיביות – בכל רמות הארגון.
אסטרטגיה טובה וארגון ”רזה”, המוכן כל העת להתאמה בעקבות המתחרים ושינויים תכופים בשוק של ימינו, מאפשר השאת ערך מקסימלי לבעלים. אסטרטגיה של מצויינות דורשת חדשנות מתמידה לבידול בשוק.

יועציה הבכירים והמנוסים של ERGO מלווים מנכ”לים והנהלה בכירה בארגונים מובילים, דרך יישום אסטרטגיה בארבעה שלבים עיקריים בתהליך:

  1. יעוץ עסקי לגיבוש אסטרטגיה – “מצפן” ויעדי-על של הארגון או היחידה ארגונית
  2. יצירת כלים ניהוליים וארגוניים להבטחת היישום ועמידה אפקטיבית ביעדים
  3. יעדים ומדדים במתודולוגיות OKR ו- BSC
  4. ליווי יישום אסטרטגיה

השירותים שלנו

פרוייקטים לדוגמא

אסטרטגיה ושירות רב ערוצי

אסטרטגיה ארגונית לגלובליזציה

אסטרטגייה ארגונית

יישום אסטרטגיה לצמצום אירועי בטיחות במפעלי טבע באמצעות מדדים ויעדים