בנצ’מרק רלוונטי

ארגו מלווה מזה שלושה עשורים ארגונים בכל מגזרי המשק להשגת מצויינות תפעולית. פעילותנו רחבת ההיקף והמתמשכת, מאפשרת לנו ראייה רחבה וביקורתית (Benchmarking) של סוגיות מעולמות התוכן של הפיננסים, הלקוחות, העובדים והתהליכים הפנימיים בתפעול ובשירות.
אנו משווים את ביצועי הארגון לביצועים של מתחריו, ומזהים פוטנציאל להתייעלות, העלאת רווחיות או נתח שוק. המלצותינו מתורגמות לשיפורים עם ROI לטווח המיידי, הבינוני והארוך.

גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן