הגדרות תפקידים וניתוחי עיסוקים

“על התשומות הדרושות לך נאבקת בתקיפות. כשהגענו לתפוקות – לפתע היה לך קשה להגדיר…”

התחרות הגוברת והמצב הכלכלי גורמים לארגונך, כמו לרבים אחרים, לעסוק בפעולות של התייעלות, הגדרת יעדים ומדדים, חתירה למצוינות בשירות ועוד. זאת במטרה לשפר את כושר התחרות והתוצאות העסקיות. האפקטיביות של מהלכים אלה תהיה גבוהה רק אם קיימת בארגונך תשתית בסיסית מתקדמת: אפיון עיסוקים מוכוון תפוקות, למטרת שיפור ביצועים.

  •  האם ניתוחי העיסוקים בארגונך כוללים גם התייחסות לתפוקות הנדרשות?
  •  האם יש הסכמה בין המנהל והעובד על התפוקות הנדרשות?
  • ·האם הוגדרו מדדי הצלחה ברורים לכל תפוקה, בהסכמה בין המנהל לעובד?
  •  האם המנהל הנחה את העובד לגבי החשיבות היחסית של כל תפוקה?
  •  האם קיים בארגון בסיס נתונים ממוחשב המאפשר ניהול יעיל של כלל העיסוקים?

בדרך כלל התשובות לרוב השאלות הנ”ל הן שליליות, והמסקנה היא בלתי נעימה אך נכונה:
המשאב היקר ביותר בארגונך העיסוקים להם משולמות המשכורות אינו מאופיין ברמה שהיית דורש מכל מערכת טכנולוגית, לוגיסטית או תשתית פיזית!
אפיון עיסוקים מוכוון תפוקות יתרום להתייעלות ולשיפור האפקטיביות העסקית בארגון רלוונטיות לארגון – לא עוד “קובץ תיאורי תפקידים” שאינם מתחברים לפעילות הארגונית השוטפת, אלא אפיון עיסוקים תכליתי וממוקד תוצאות, הקושר את העיסוק לתהליכי העבודה, לתפוקות ולשביעות רצון הלקוחות.

עדכניות מתמדת – לא עוד “ספר עיסוקים” מאובק ולא מעודכן, אלא בסיס נתונים ממוחשב, מדויק ועדכני של מאפייני העיסוקים בארגונך, המתקדם מסוגו, על “שולחן העבודה” שלך.

רב-שימושיות – לא עוד “תיאורי תפקידים” שאינם מעניינים איש בארגון, אלא אפיון מקצועי המשמש בסיס תקף ל”גזירת” מורכבות העיסוק, צרכי הדרכה, הערכת ביצועים, מסלולי קידום וניוד, מיון, שיפור שיטות.

פרויקטים לדוגמא:
ייעול עבודת מחלקת מש”א – בית השקעות גדול
מיפוי תהליכי עבודה בנמל מספנות ישראל​

גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן