סיפורי לקוח

ליווי חברת אשראי מובילה ביישום אסטרטגיה להובלת החברה לצמיחה, מצוינות תפעולית וארגונית

בעקבות שינויים מהותיים בשוק הפיננסי, אחת מחברות האשראי בישראל, נאלצה להתוות דרך אסטרטגית חדשה שתאפשר המשך צמיחה והובלת שוק. יישום האסטרטגיה הצריך תהליך רחב לצורך התייעלות תפעולית וארגונית.
הפרוייקט שארגו בצעה בחברה, הביא לבניית תפיסה חדשה למודל ההפעלה של החברה שכללה שינויים במבנה הארגוני, צמצום משאבים, הגדרות עיסוקים וייעול ומיכון תהליכי עבודה.

קרא עוד »

אבחון ועדכון מודל הפעלה ליחידת גביה משפטית בבנק

הנהלת החטיבה המסחרית באחד מהבנקים בארץ, ביקשה לבחון את מודל יחידת הגביה המשפטית הנמצאת בחטיבה, בה נדרשים העובדים לתפעל אדמיניסטרציה רבה מול החייבים ומול יחידות הבנק השונות במקביל לטיפול בגביית חובות. לכן, עלה הצורך לבחון את מודל ההפעלה של היחידה ולגבש המלצות סביב בחינת המבנה הארגוני תוך בחינת ביצוע הפרדה בין פעילות תפעול ובקרה לבין פעילות הגביה, בניית תהליכי עבודה סדורים ויעילים, זיהוי מהלכי Quick Wins בתחום של חובות קטנים, יצירת דיפרנציאציה בין משרדי העו”ד השונים ובניית סט מדדים שיביאו למיקסום הגביה. תוצאות הפרוייקט הביאו לשיפור דרמטי במספר היבטים. הקליקו.

קרא עוד »

פרוייקט תפעולי תהליכי – מערך כיבוס וגיהוץ בבתי החולים ובמרפאות קופת חולים כללית

הכביסה הנאספת מהמוסדות הרפואיים של קופ”ח כללית מועברת למכבסה מרכזית. מפאת כמויות הכביסה, פריטים רבים נעלמים. היקף האובדנים עומד על מיליוני שקלים בשנה.
בין תועלות הפרוייקט: בוצע עדכון שרשרת האספקה לרבות הכנסת טכנולוגיית RFID. הוצג ביזנס קייס מפורט להשקעה בטכנולוגית RFID. בוצע ניהול מלאי סדור ומתועד וכן עודכן מודל התמחיר ויצירת מפתח לעלות כיבוס לפריט כדי לגשר על הפער בין קצב זליגת הכביסה (אובדנים) לבין העלות השוטפת

קרא עוד »

קיצור תורנויות לילה של מתמחים במחלקות בית חולים

לאור מחאת הרופאים המתמחים בסוף שנת 2021, החליטה ממשלת ישראל על יישום מתווה קיצור שעות תורנות לילה של המתמחים בבתי החולים. מטרת הפרויקט: ניתוח השפעת יישום המתווה על מחלקות בית החולים בדגש על: תוספת תקנים נדרשת לשמירה על איכות הטיפול הרפואי, נוכחות המתמחים בעבודת יום, בכדי שמשך ההתמחות לא תתארך ואיוש בחודש של לא יותר מ-6 תורנויות לילה במחלקה ובמיון.

קרא עוד »

שיפור אפקטיביות מערך השירות והרפואה בבית – חברה לשיווק והפצת תרופות וטכנולוגיות חדשניות

החברה מעוניינת לשפר את השירות ללקוחות, לייעל את תהליכי העבודה ולהרחיב את הפעילות העסקית.
בין התועלות העיקריות הצפויות של הפרוייקט: חסכון של כ- 35% במשאבים מושקעים, עליה של כ- 20% בתפוקות, עליה של כ- 30% ברווח הגולמי.

קרא עוד »

פרויקט בנצ’מרק עבור בנק הפועלים

המטרה: ביצוע בנצ’מרק השוואתי לחברות שירותים פיננסיים בארץ. יחד עם זאת, על מנת לשאוב ידע מקצועי ותפיסות חדשות, נבחנו גם ארגונים מסקטורים נוספים. בנוסף בוצע מחקר ספרותי מעמיק בנושאים ומדדים אשר הוגדרו ביחד עם הלקוח, על מנת לזהות מגמות בתחום השירותים הפיננסיים בשוק המקומי והעולמי בכל אחד מתחומי הפעילות שהוגדרו.

קרא עוד »
ליווי חברת אשראי מובילה ביישום אסטרטגיה להובלת החברה לצמיחה, מצוינות תפעולית וארגונית

בעקבות שינויים מהותיים בשוק הפיננסי, אחת מחברות האשראי בישראל, נאלצה להתוות דרך אסטרטגית חדשה שתאפשר המשך צמיחה והובלת שוק. יישום האסטרטגיה הצריך תהליך רחב לצורך התייעלות תפעולית וארגונית.
הפרוייקט שארגו בצעה בחברה, הביא לבניית תפיסה חדשה למודל ההפעלה של החברה שכללה שינויים במבנה הארגוני, צמצום משאבים, הגדרות עיסוקים וייעול ומיכון תהליכי עבודה.

קרא עוד »
אבחון ועדכון מודל הפעלה ליחידת גביה משפטית בבנק

הנהלת החטיבה המסחרית באחד מהבנקים בארץ, ביקשה לבחון את מודל יחידת הגביה המשפטית הנמצאת בחטיבה, בה נדרשים העובדים לתפעל אדמיניסטרציה רבה מול החייבים ומול יחידות הבנק השונות במקביל לטיפול בגביית חובות. לכן, עלה הצורך לבחון את מודל ההפעלה של היחידה ולגבש המלצות סביב בחינת המבנה הארגוני תוך בחינת ביצוע הפרדה בין פעילות תפעול ובקרה לבין פעילות הגביה, בניית תהליכי עבודה סדורים ויעילים, זיהוי מהלכי Quick Wins בתחום של חובות קטנים, יצירת דיפרנציאציה בין משרדי העו”ד השונים ובניית סט מדדים שיביאו למיקסום הגביה. תוצאות הפרוייקט הביאו לשיפור דרמטי במספר היבטים. הקליקו.

קרא עוד »
פרוייקט תפעולי תהליכי – מערך כיבוס וגיהוץ בבתי החולים ובמרפאות קופת חולים כללית

הכביסה הנאספת מהמוסדות הרפואיים של קופ”ח כללית מועברת למכבסה מרכזית. מפאת כמויות הכביסה, פריטים רבים נעלמים. היקף האובדנים עומד על מיליוני שקלים בשנה.
בין תועלות הפרוייקט: בוצע עדכון שרשרת האספקה לרבות הכנסת טכנולוגיית RFID. הוצג ביזנס קייס מפורט להשקעה בטכנולוגית RFID. בוצע ניהול מלאי סדור ומתועד וכן עודכן מודל התמחיר ויצירת מפתח לעלות כיבוס לפריט כדי לגשר על הפער בין קצב זליגת הכביסה (אובדנים) לבין העלות השוטפת

קרא עוד »
קיצור תורנויות לילה של מתמחים במחלקות בית חולים

לאור מחאת הרופאים המתמחים בסוף שנת 2021, החליטה ממשלת ישראל על יישום מתווה קיצור שעות תורנות לילה של המתמחים בבתי החולים. מטרת הפרויקט: ניתוח השפעת יישום המתווה על מחלקות בית החולים בדגש על: תוספת תקנים נדרשת לשמירה על איכות הטיפול הרפואי, נוכחות המתמחים בעבודת יום, בכדי שמשך ההתמחות לא תתארך ואיוש בחודש של לא יותר מ-6 תורנויות לילה במחלקה ובמיון.

קרא עוד »
שיפור אפקטיביות מערך השירות והרפואה בבית – חברה לשיווק והפצת תרופות וטכנולוגיות חדשניות

החברה מעוניינת לשפר את השירות ללקוחות, לייעל את תהליכי העבודה ולהרחיב את הפעילות העסקית.
בין התועלות העיקריות הצפויות של הפרוייקט: חסכון של כ- 35% במשאבים מושקעים, עליה של כ- 20% בתפוקות, עליה של כ- 30% ברווח הגולמי.

קרא עוד »
פרויקט בנצ’מרק עבור בנק הפועלים

המטרה: ביצוע בנצ’מרק השוואתי לחברות שירותים פיננסיים בארץ. יחד עם זאת, על מנת לשאוב ידע מקצועי ותפיסות חדשות, נבחנו גם ארגונים מסקטורים נוספים. בנוסף בוצע מחקר ספרותי מעמיק בנושאים ומדדים אשר הוגדרו ביחד עם הלקוח, על מנת לזהות מגמות בתחום השירותים הפיננסיים בשוק המקומי והעולמי בכל אחד מתחומי הפעילות שהוגדרו.

קרא עוד »