יעדים ומדדים (Balanced Score Card)

הידעתם?

ארגון שאינו מתואם, פועל כאוסף של יחידות שונות ולא כמערכת אחת המוכוונת להשגת היעדים. כתוצאה מכך, משאבים רבים מושקעים בכיוונים שאינם ממוקדים ביישום האסטרטגיה! יכולת המנהל להוביל לעמידה ביעדים אפשרית רק בעזרת תמונת מצב כוללת של רמת הביצוע מול היעדים, ואיזון עולמות התוכן הרלוונטיים בתחומי הכספים, הלקוחות, התפעול והמשאבים.

יישום אפקטיבי של התפיסה הניהולית המתקדמת – סרגל הישגים מאוזן נעשה על ידי הגדרה והקמה של “עץ מדדים אסטרטגי” המספק למנהלי היחידות בארגון כלי ניהולי, בעזרתו יקבלו החלטות טובות יותר בדרך לעמידה ביעדיהם וימקד את הארגון כולו לעמידה במטרותיו האסטרטגיות.

השיטה מקשרת באופן ברור ומוחשי בין יעדי החברה, הנגזרים מהאסטרטגיה ומיעדי-העל שהוגדרו, לבין גורמי הצלחה ניהוליים, באמצעות מדדי ביצוע. יישומה מאפשר מיקוד אפקטיבי של המאמץ ולהנהלה יכולת לנווט את הארגון בזמן אמת להשגת יעדיו במהירות המרבית.

יישום השיטה מאפשר קיומם של דיוני הנהלה תכליתיים, המתמקדים בתובנות ובפעולות הנדרשות לשיפור הביצועים העסקיים, היכן שאין עמידה ביעדים, ולפי סדר עדיפות ברור ומוסכם. הוא מתאים ליישום לכלל הארגון או ליישום ביחידה ארגונית מסוימת, או בתהליך חוצה ארגון – וזאת לפי הצורך והתועלת לארגון.

ליצירת קשר ופרטים נוספים: יעדים ומדדים (Balanced Score Card)

גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן