תקינה וחיזוי כח אדם

על מנת להתמודד עם התחרות הגוברת בשוק, נדרשים ארגונים רבים להתייעל ולעלות את פריון העובדים.

תקינת כוח אדם הינה קביעת היקף כוח האדם הנדרש לביצוע תכולת עבודה נדרשת ביחידה ארגונית ומטרתה הינה תכנון אופטימאלי של משאב כוח האדם בחברה, המשאב היקר והחשוב ביותר בחלק ניכר מהחברות במשק.
התקינה מאפשרת לארגון לבחון את יעילות העובדים שלו, לכמת את עלויות המשאבים שלו, לתכנן את פריסת כ”א שלו בסניפים או במוקד ולהיערך בצורה מהירה לשינויים בתהליכים העסיקים.
הערכת משאבים

קביעת זמן תקן לפעילות
ארגונים רבים אינם יודעים לכמת את זמן העבודה נטו של עובדיהם ונשענים על הערכות מומחים במודלים העסיקים שלהם, דבר המשפיע הן על מודלי התקינה והקצאת כ”א שלהם והן על מודלי התמחיר שלהם.

לפני קביעת זמן התקן לפעילות, אנו נדרשים להגדיר את הפרמטרים השונים המשפיעים על זמן התקן, תוך התחשבות באסטרטגיית השירות של הארגון. (לדוגמא: ארגון אשר אותה פעילות מתבצעת עבור חלק מהמוצרים שלו במערכת X ועבור חלק מהמוצרים במערכת Y, חייב לקחת זאת בחשבון בעת קביעת זמן התקן לפעילות.

כמו כן, ארגון אשר התחייב לרמות שירות שונות לפלחי הלקוחות שלו (זמן המתנה בתור), חייב לקחת זאת בחשבון בעת קביעת זמן התקן לפעילות) זמן תקן ייקבע לאחר ביצוע חקר עבודה במתודולוגיה אשר תתאים למטרות הפרויקט ולהיקפו הכספי.

פרויקטי תקינה מבוססי מדידות זמן ישיר או רת”צ (חקר רב תצפיתי) לעיתים מכבידים על מהלך העבודה השוטף ועשויים לגרום לחששות בקרב הנמדדים. משום כך, התמקצענו בארגו בניהול מדידות במינימום זמן ותקציב תוך השגת אמינות סטטיסטית גבוהה .

זמני התקן יכולים לשמש את הארגון למספר מטרות:
1. מודל תקינה ותכנון כ”א
2. מודל תקינת שירות/תורים
3. מודל תמחיר
4. מודל משמרות

מודל תקינה
בעת גיבוש מודל תקינה עלינו לקחת בחשבון את שיטת העבודה המקובלת בארגון ושיטת העבודה המומלצת (לדוגמא: משמרות, הסכמי עבודה וכו’), זמני התקן והתפוקות של הפעילויות הנבחנות, עקיפות ומנוחה.
אנו מאמינים כי לא מספיק לבצע מדידות חקר עבודה לצורך קביעת תקן כוח אדם, או מדידות תורים שיתנו מענה חלקי בלבד. מכיוון שכך, נדרש להתאים את התקינה לרמת השירות הרצויה בכל פלח לקוחות על ידי סקרים ובכך לייצור מודל תקינת שירות.

 

סיפורי לקוח:

גלילה לראש העמוד