ERGO – הופכים את הידע בארגון לכוח

ניהול ידע – לא רק מערכת טכנולוגית.

מערכת ניהול ידע אינה פועלת בחלל ריק. עוד לפני ההחלטה על רכישתה כדאי לארגון לבחון מהי אסטרטגית הידע הארגונית, היעדים העיקריים שמעוניינים להשיג והמדדים הקשורים אליהם, את מי המערכת צריכה לשרת בארגון, אילו פרטי מידע נדרשים לכל בעל תפקיד, מקורות המידע של המערכת, השיטות להעברת המידע, מה תהיינה תפוקות המערכת, המבנה הארגוני, הגדרות תפקידים ונהלי העבודה התומכים בניהול הידע על מנת לשמר ולתחזק את התוכן במערכת, ועוד.

רק לאחר הבנת תמונת המצב הנ”ל ניתן להגדיר במדויק את הדרישות הפונקציונליות מהמערכת, להעריך כיצד תוצרי המערכת יסייעו לסגירת “הפער התפקודי” הקיים בארגון, להחליט על יציאה לדרך ותכנית העבודה.
לרכוש מערכת לניהול ידע – זה החלק הקל והפשוט ביותר בתהליך. לאבחן ולהגדיר במדויק את כל הנדרש כמפורט לעיל – זה החלק החשוב והמקצועי האמיתי, שהוא קריטי להשגת הערך המוסף והיעדים העסקיים.
עד שהארגון לא עובר תהליך כזה – מוכנותו לתהליך השינוי הצפוי לו לוקה מאד בחסר.

ב- REGO, אנו עוסקים בייעוץ ליישום והטמעת ניהול ידע בארגון, מגדירים את הדרישות הפונקציונליות והארגוניות, ומלווים את הלקוח בכל שלבי התהליך, היישום וההטמעה של המערכת, בדגש על השגת היעדים שהוגדרו.

למידע ופרטים נוספים:
ניהול מסמכים ומידע – הופכים את הידע בארגון לכוח

ארגו הופכים את הידע בארגון לכוח
גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן