OKR – מתודולוגיה חדשנית
להשגת מצוינות עסקית בארגונים מובילים

אחד האתגרים הגדולים של כל ארגון, הוא הדרך לסנכרן בין יעדים שאפתניים, ברורים ומדידים לבין מדידת ביצועים המשקפת את הפעולות העיקריות הנדרשות.

כפי שאמר לארי פייג’ מנכ”ל גוגל: “OKR הוביל אותנו לצמיחה של פי 10, פעמים רבות. המתודולוגיה עזרה להפוך את המשימה הנועזת והמטורפת שלנו – ‘לארגן את המידע העולמי’, לברת השגה. OKR הביא אותי ואת החברה לעמידה ביעדים בזמן ושמר אותנו במסלול להצלחה כאשר זה היה הכי חשוב “.

הנהלת הארגון נדרשת להתמקד ביעדים העיקריים שהציבה לעצמה, ולהגדיר יחד עם היחידות הארגוניות תוכניות עבודה ברורות ומדידות אשר יביאו להשגת יעדים אלו.
במתודולוגיות הניהול אשר היו נהוגות עד היום, תרגמנו את האסטרטגיה של הארגון לתוכניות עבודה שנתיות ותקציב והשתמשנו ב- BI (דשבורדים, KPI, BSC) למדידת ביצועים ומעקב אחר עמידה ביעדים.

מתודולוגית OKR (Objectives and Key Results, יעדים ותוצאות עיקריות) באה למקד את הארגון ביעדים האסטרטגיים של הארגון, בתוצאות ובפעילויות העיקריות אשר יביאו את הארגון ליעדיו. המתודולוגיה פשוטה, שקופה ומדידה.

כיצד הארגון יבחר את יעדיו? על מה המטרות עונות? מהן המטרות העיקריות שצריך להשיג?
כפי שהגדיר John Doerr, גורו של השיטה, המטרות צריכות להיות: “משמעותיות, קונקרטיות, מכוונת פעולה ומעוררות השראה”.
תוצאות עיקריות (Key Results) מגדירות כיצד ומתי נגיע ליעדים. יש להגדיר לא יותר מ 3-5 KR לכל מטרה, תוך מיקוד, מחוייבות ומעקב תקופתי. תוצאות עיקריות יכולות להיות מדידות (KPI’s) או הגדרת אחוז עמידה בתוצאה הנדרשת (סובייקטיבי).

עד כה, הגדירה ERGO בפרויקטים רבים את אותם מדדי ביצוע עיקריים בדשבורדים ובתוכניות עבודה שנתיות, וכך חיברנו בין שני כלי הניהול. כעת אנו מציעים מתודולוגיה משולבת – OKR, המבוססת על כלים פשוטים וקלים ליישום.
כיום, המתודולוגיה מיושמת בתאגידים גלובליים מובילים כדוגמת: אינטל, גוגל, סיטי ניו יורק, מיקרוסופט, נטפליקס ואחרים ומנווטת אותם למצוינות עסקית.

פרויקט טיפוסי של OKR יתחיל בסדנא ממוקדת מול ההנהלה הבכירה לצורך מיקוד ביעדים אסטרטגיים (Objective) ובמשימות תוצאתיות (Key Results) “ברמת על” אשר יביאו להשגת היעדים. בהמשך יבוצעו סדנאות העמקה עם מנהלי היחידות השונות על מנת “להוריד” את יעדי הארגון “מלמעלה למטה” וכך יגובשו יעדי היחידות, כולל הגדרת משימות תוצאתיות ברמת היחידה (עץ היררכי).

בסיום בניית העץ ההיררכי של היעדים והתוצאות העיקריות, הארגון נדרש ליישם את המעקב על עמידה ב- OKR בכלי נוח ונגיש.
בכלי זה יבוצע הדיווח על כל המשימות: אחוז ביצוע ועמידה בתוצאות המצופות ברמה יחידתית וברמה של כלל החברה. כארגון, נדרש לדון בתוצאות העמידה ב- OKR בתום כל רבעון או ברמה חודשית.

המטרה הסופית – תהליך מהיר, קצר וקל ליישום, כך שהארגון כמכלול יהיה ממוקד ביעדים, בתוצאות עיקריות ובפעולות אשר יביאו להשגת מטרותיו!מתוך אתר ERGO:

 

גלילה לראש העמוד