Operational Excellence ייעול תהליכי עבודה וממשקים

מומחי תחום אפקטיביות בתפעול בשירות ב- ERGO, מסייעים לארגון לפעול כ”מכונה משומנת היטב” ולהגיע למצויינות תפעולית (Operational excellence).
לשם כך, אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ בתחום ארגון ושיטות, משפרים ומייעלים מבנה ארגוני, תשתיות, תפקידים, תהליכי עבודה, ממשקים, נהלים ומערכות מידע.

תהליך (Process) הוא רצף של מצבים ו/או פעולות ומשתנים, המתמשכים לאורך זמן ומובילים לתוצאה מסוימת, או למספר תוצאות אפשריות. גם לתהליכים בתחומים שונים, ואף שונים מאד, יש לעתים קרובות מאפיינים משותפים.

חלק ניכר מן הבעיות בארגונים, נוצרות כתוצאה מתהליכים שאינם יעילים, או תהליכים שאינם תומכים במטרות הארגון והסביבה הדינאמית שלו.

ניתוח תהליכים וממשקי עבודה, הינו אבן יסוד בכל פרויקט ארגוני, וכולל ניתוח מפורט של תהליכי העבודה הנהוגים בארגון ושרשרת הערך, תוך התייחסות למבצעי העבודה, עיסוקים, פעילות ידנית וממוכנת, ממשקים, תוצרים, מדדים ויעדים.

ניתוח התהליכים, מבוצע לרוב באמצעות ראיונות עומק עם מנהלים ועובדים בארגון ולקוחות התהליך, תצפיות כמותיות ו/או איכותניות ואיסוף נתונים כמותיים.

התוצרים של ניתוח תהליך, הינם המלצות בנוגע לקיצור זמנים ועמידה ב- SLA, העלאת תפוקות, צמצום צווארי בקבוק וכפילויות בתהליך, סטנדרטיזציה בין יחידות והקטנת טעויות בביצוע וצמצום עלויות ומשאבים.

מצגת:


פרויקטים לדוגמא:


מתוך אתר ERGO:

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, הקליקו כאן 

גלילה לראש העמוד