דוחות

לניהול נכון חייבים נתונים. הנתונים נשאבים ממערכות המידע בארגון, המאוגדות לעתים ל- “Data Warehouse”.
בחלק ניכר מן הארגונים ישנם כלי BI והיום אף AI, המציגים את הנתונים בדשבורד ומבליטים כל סטייה וחריגה מהיעדים שנקבעו.

הדוחות המופקים במועדים קבועים, או “אד הוק” לאור ארוע חריג, מציגים את הסטייה במדדים, KPI, מנתחים ומסבירים מדוע אירעה הסטייה ובעיקר צריכים לשים דגש על פעולות מתקנות. במרבית המקרים, מציגים את הנתונים העכשוויים, את הנתונים המצטברים באותה שנה קלנדרית ואף נתוני ייחוס משנה קודמת או שנים קודמות.

גלילה לראש העמוד