עריכת סקר נגישות עבור רישוי עסקים וחידוש רישיון

​חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (תשנ”ח – 1998) ותקנות נגישות השירות נועדו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

תקנות נגישות לשירות נכנסו לתוקף בתאריך 25.10.2013, והן התווספו לתקנות נגישות מבנה קיים וחדש, וקובעות סט של תקנות נגישות המחייבות ארגונים, חברו ובתי עסק.

לפי סעיף 8א – 8ג לחוק רישוי עסקים התשכ”ח – 1968, כחלק מתהליך מתן קבלת רישיון עסק או חידושו, על הרשות המקומית לבחון על ידי מורשה נגישות מטעמה, אם העסק מגיש הבקשה עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק. הרשות רשאית להיעזר במקרים המתאימים בחוות דעת של מורשה נגישות מטעם בית העסק, המוכיחה את קיום התאמות הנגישות.

אנו בארגו, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא הנגשת העסק והכנתו לקראת בקשת רישיון עסק או חידושו.

גלילה לראש העמוד