כתיבת נהלים

נוהל הכתוב במקצועיות משמש כחומר ניהולי, תפעולי והדרכתי ראשון במעלה בארגון.
הנוהל האפקטיבי מגדיר את מדיניות ההנהלה בנושא הספציפי, מטרותיה, השיטה, הגדרות התפקידים ותחומי האחריות, מוסכם על הגורמים הרלוונטיים ומאושר ע”י הנהלת הארגון.
באמצעות הנוהל מיישמת ההנהלה את האסטרטגיה שלה. כשלארגון אין נהלים – הוא מבזבז משאבים רבים בגין ביצוע “פעולות מתקנות” (ישיבות לתיאום, ישיבות לבירור, ועדות חקירה, פעולות משמעתיות ועוד), וכן בגין נזקים שנגרמו וחוסר אפקטיביות.

ארגו מציעה כתיבת נהלים ברמות שונות:

 •  נהלי מדיניות
 •  נהלי תפעול וביצוע
 •  הוראות עבודה
 • הוראות הפעלה/מדריך למשתמש

 

ארגו מיישמת מספר מרכיבי ההצלחה קריטיים בכתיבת נוהל אפקטיבי:

 •  הגדרה נכונה של התהליך (ארגון ושיטות), של מוקדי כשל פוטנציאליים, והמלצות לנטרולם.
 •  בחירה נכונה של “בעל הנוהל”, “בעלי עניין”, ו- “מומחי תוכן”.
 • ניהול אפקטיבי של דיונים (כנדרש) עם הגורמים הנ”ל בתהליך גיבוש הנוהל.
 •  הגעה לקונצנזוס בקרב הגורמים הנ”ל, או הפעלת סמכות הכרעה במקרה אי-הסכמה.
 • הגדרה נכונה של “עץ הנוהל” (מסגרת הנוהל, תכולתו, מרכיביו, סעיפיו וכו’).
 •  הגדרת אחריות ביצוע, בקרת ביצוע ואחריות עדכון לנוהל.
 •  כתיבה “נכונה” של הנוהל, ובפורמט אחיד (המוגדר ע”י “נוהל הנהלים” הארגוני)

 

ארגו משלבת שלושה היבטים מקצועיים משלימים:
ארגון ושיטות: הגדרה מדויקת ותקפה של תהליכי העבודה הכלולים במסגרת הנוהל.
הנדסת אנוש: כתיבה תמציתית, מבחינה בין עיקר לטפל, בנויה נכון מבחינת הרצף הלוגי של התכנים, ועוד.
מיחשוב: שילוב הקובץ של הנוהל במערכת מחשב יעילה לניהול מסמכים.
ארגו מספקת ללקוחותיה פתרון כולל לנושא נהלי הארגון:
· הקמת קובץ נהלים ארגוני
· תחזוקה שוטפת של קובץ הנהלים הארגוני
· כתיבת נהלים לסוגיהם והטמעת נהלי הארגון בקרב העובדים
· ליווי הארגון בכתיבת נהלים לעמידה בתקן SOX

פרויקט לדוגמא:
מיפוי תהליכי עבודה – בנמל מספנות ישראל

גלילה לראש העמוד