מיקור חוץ – (Outsourcing)

שיטת ניהול שבבסיסה עומד הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בתחום התמחותו ובליבת פעילותו, ולהעבירן לקבלן. כך, רק פעילויות הליבה ישארו בתפעול ובניהול ישיר של הארגון. השיטה מאפשרת לארגון להתמקד בתחום התמחותו, ולקיים מוטת שליטה יעילה על האגפים היצרניים בו. כמו כן, השיטה מאפשרת לארגון גמישות תפעולית ובנושא העסקת עובדים ואיוש תקנים.

אנו בארגו מספקים לארגונים שירותי מיקור חוץ לתקופות ופעילויות שונות:

  • מיקור חוץ של אנשי מקצוע בתחום הנדסת תעשיה וניהול, אנאליסטים, סוקרים, מודדים ומיידענים.
  •  מיקור חוץ לפרויקטים התחומים בזמן – תגבור הארגון באנשי מקצוע (מהנדסי תעשיה וניהול / מיידענים / אנאליסטים) לצורך ביצוע פרויקט ספציפי התחום בזמן.
  • החלפה לחל”ד /חל”ת – השמת אנשי מקצוע (מהנדסי תעשיה וניהול / מיידענים / אנאליסטים) לתקופה מוגדרת.
גלילה לראש העמוד