סוקרים ומודדים

שיטת ניהול שבבסיסה עומד הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בתחום התמחותו ובליבת פעילותו, ולהעבירן לקבלן.
כך, רק פעילויות הליבה ישארו בתפעול ובניהול ישיר של הארגון. השיטה מאפשרת לארגון להתמקד בתחום התמחותו, ולקיים מוטת שליטה יעילה על האגפים היצרניים בו. כמו כן, השיטה מאפשרת לארגון גמישות תפעולית ובנושא העסקת עובדים ואיוש תקנים.

הסוקרים והמודדים הינם בדרך כלל סטודנטים לתעשייה וניהול שסיימו קורס אוניברסיטאי בחקר עבודה ועברו הכשרה ספציפית בארגו לחקר עבודה ו/או לסיקור לקוחות.

גלילה לראש העמוד