שימור ידע פורשים

אתגר משמעותי העומד בפני הארגון הינו לשמר בארגון ידע ומידע בעל ערך, אשר נצבר לאורך שנים אצל בעל/ת תפקיד ותיק/ה, על רקע פרישתו הצפויה (לרגל פרישה, קידום וכד’).
במסגרת פעילותנו הרחבה בתחום ניהול הידע בארגונים גדולים ומובילים פיתחנו ויישמנו מתודולוגיה לשימור ידע פורשים, אשר יעילותה הוכחה הלכה למעשה.

התהליך כולל –

  • הקמת “תיק פורש”, ע”י יועץ בכיר ומנוסה, עבור כל עובד אשר הוגדר כמחזיק ידע קריטי לארגון, ע”פ תכנית עבודה וסדר עדיפויות.
  • עריכת “סקר סיכונים לאבדן ידע” בארגון לזיהוי פורשים המחזיקים בידע חיוני
  • הקמת תכנית עבודה שנתית לשימור ידע פורשים
  • הקמת “תיק פורש” לכל פורש לגמלאות שהוגדר בתכנית, לפי סדר עדיפות
  • אחסון הידע שחולץ במדיה מתאימה ובפורמט “ידידותי” למשתמש
  •  הנגשת מאגר הידע שחולץ למשתמשים בו
  • הגדרת צרכי עדכון לתהליכים, נהלים וערכות הדרכה כתוצר מישני חשוב
גלילה לראש העמוד