תמחור ABC

תמחור מוצר או שירות במתודולוגיית ABC משמעו חיבור כל העלויות הישירות הכרוכות בתהליך חוצה ארגון והעמסת העלויות העקיפות (תקורה) ליחידת מוצר או שירות. תמחיר ABC שמלווה תהליך חוצה ארגון נקרא לעתים תמחיר הנדסי.
בדרך כלל, ייצור מוצר או שירות הינו תהליך חוצה ארגון אשר מורכב מפעילויות המבוצעות ביחידות שונות בארגון. העלות הישירה של המוצר/שירות מורכבת מסכימת כלל העלויות הישירות בפעילויות המרכיבות את התהליך שהנו חוצה ארגון.

בארגונים רבים קיים פילוח של לקוחות ברמת השירות או באופן אספקת המוצר, מכאן שהעלות הישירה עשויה להיות שונה לפלחי הלקוחות השונים.
יתרה מזאת, בעידן המודרני של דיגיטל ורב ערוציות ישנם ערוצי שירות והפצה שונים. לדוגמה, בעבר סופקו שירותים שונים רק פרונטלית. לאחר מכן החלו לספק את השירותים גם טלפונית והתקדמו לשימוש במסופים וכיום האינטרנט מהווה ערוץ מרכזי .

תהליך אספקת אותו שירות/מוצר עולה מחיר שונה בהתאם לערוץ ההפצה. מכאן שעלותו הישירה של אותו מוצר/שירות עשויה להשתנות לפלחי הלקוחות השונים ובהתאם לערוץ ההפצהאולם, לא כל עלויות הארגון נמצאות בתהליכי הייצור והשירות. לדוגמה: עלויות המטה, מבנה או טכנולוגיה, הנן עלויות עקיפות הנקראות גם תקורה. לעתים מהוות העלויות העקיפות עשרות אחוזים מסך עלויות הארגון ולכן חשוב ביותר להעמיסן כחלק בלתי נפרד מהתמחיר ולא להסתפק רק בניתוח העלויות הישירות.

בתמחיר ABC מבצעים ראיונות העמסה ומעמיסים את העלויות העקיפות על המוצרים/שירותים השונים.
כשמחלקים את כלל העלויות הישירות והעקיפות מתהליך ייצור/שירות למספר היחידות שסופקו ליחידת זמן (משמרת, חודש או שנה) מקבלים את עלות המוצר/שירות ליחידת זמן.

חברת ארגו מבצעת פרויקטים אסטרטגיים להשגת מצויינות עסקית באמצעות תמחיר ABC מזה כעשרים שנה. אחד מהפרויקטים הראשונים שארגו ביצעה ועדיין תומכת בישומו.

פרויקט לדוגמא:
תמחיר ABC בבנק גדול

גלילה לראש העמוד