בדיקת נאותות תפעולית

בדיקת נאותות “Due diligence”, הנה סקירה מקיפה המתבצעת בעיקר בתהליכי מיזוגים ורכישות M&A, עבור אחד משני הצדדים, לרוב מצד הקונה או בזמן הנפקה ציבורית (תשקיף).
הסקירה נועדה להציף ולאמת מידע שמועבר בין הצדדים הנוגע לנכסי ופעילויות החברה, על מנת לעזור בבחינת כדאיות העסקה ועל מנת שהסיכון בעסקה יקטן.

בדיקת נאותות תפעולית, סוקרת לעומק את התשתיות הארגוניות/תפעוליות ואת המידע הניהולי אודותן.
הבדיקה משקפת לעומק את מצבה של החברה הנרכשת ופוטנציאל ההתייעלות שלה. היא נועדה לזהות בעיות וסיכונים וכמובן פוטנציאל עסקי בפיתוח החברה בפני עצמה, או לאחר מיזוג אסטרטגי.
בדיקת הנאותות התפעולית עוזרת להבין את הערך העכשווי ואת הערך העתידי של החברה ומספקת מידע חשוב לשלב המשא ומתן ולתוכניות עסקיות להמשך.

תהליכי רכישה או מיזוג, הינם תהליכים רגישים ביותר המבוצעים בלוח זמנים יחסית קצר. היועצים המבצעים חייבים להתנהל בזהירות רבה וללא הפרעה בעבודה השוטפת או בתהליך המשא ומתן. על כן, לצורך ביצוע בדיקת נאותות תפעולית אנו משלבים יועצים מומחים ממגוון דיסציפלינות, כגון: תעשייה וניהול, כלכלה, מערכות מידע, יעוץ ארגוני ועוד.

בדיקת נאותות תפעולית, כוללת:

  • ניתוח דוחות ניהוליים ותפעוליים – בחינת היעילות, העלויות והרווח לכל מוצר / פלח לקוחות / מחלקה / עובדים
  • בחינת המבנה הארגוני והעיסוקים.
  • ניהול ושגרות – בחינת רמת הניהול, שגרות הניהול ואיכותם, חוזקות וחולשות והתאמת המנהלים.
  • בחינת התהליכים לכל אורך שרשרת הערך – מספקים, דרך יחידות הארגון ועד ללקוח הסופי בערוצים השונים. הבחינה כוללת איתור צווארי בקבוק, פוטנציאל לשיפור וסיכונים.
  • בחינת הטכנולוגיות ומערכות המידע בשימוש – הבחינה כוללת בחינת יעילות המערכות, פוטנציאל לשיפור ודיגיטציה וסיכונים.
  • בחינת הנכסים – מבנים, המיכון והציוד
  • בחינת המידע הניהולי, היקפו ואיכותו.
  • בחינת התכנון, שליטה ובקרה בארגון.
  • ניתוח סיכונים עסקיים ותפעוליים.

לסיכום, רכישה של חברה, או הנפקה ציבורית מהוות תהליך מורכב ביותר. הסיכון הכספי והארגוני בתהליכים אלה הינו עצום. על כן נדרשת מעורבות צד שלישי – חברת ייעוץ לניהול ותפעול, אשר תורמת רבות לעסקה עצמה ולהצפת ערך בעתיד.


מתוך אתר ERGO:

גלילה לראש העמוד