Photo by Olu Eletu on Unsplash

תקינה ותמחיר בבנק גדול

פרופיל לקוח:
בנק גדול

האתגר:
ארגו התבקשה לגבש פתרון לשיפור האפקטיביות התפעולית באופן שיתן מענה הולם לבעיית העומסים בסניפים . הבנק ציין כי השקיע השקעה משמעותית הפריון לא עלה . הבנק חיפש דרכים נוספות להתייעלות.

מטרות הפרויקט:
שיפור האפקטיביות התפעולית ומודל תקינה דינמי לרמות השירות הנדרשות. כלומר, זמני תקן לכל פעילות בנקאית, קמעונאית ועסקית, שישמשו לאיזון עומסים בסניפים על ידי ניוד כח אדם ולתמחיר השירותים בבנק.

מתודולוגיה:
הוקמה ועדת היגוי בהשתתפות הנהלות החטיבות הרלוונטיות, מנהלים מהמטה ומומחי ארגו. נקבעו קוים מנחים לפרויקט והוגדרו סניפים בהם תבוצענה מדידות. התבצע תהליך של רתימת כל הגורמים המעורבים ביישום תוצאות חקר הזמן כבר משלב מוקדם של הפרויקט, להבטחת יישום מוצלח של ההמלצות.

במהלך כחצי שנה בוצעו מדידות חקר זמן ישיר וסקר רב תצפיתי (רת”ץ), בפריסה ארצית. המדידות כללו מאות פעולות בנקאיות שמוכרות וניתנות לאיסוף שוטף במערכות המידע הארגונית ופעילויות עקיפות.

תוצאות:
1. הפרויקט הצליח לייצר זמני תקן לפארטו של זמן העבודה. מעל ל- 80% מסך זמן העבודה בקמעונאות ברמת מובהקות סטטיסטית של 90% ואי דיוק של 10%, או ל- 99% מסך העבודה במובהקות של 70% ואי דיוק של 10%. בפעילות העסקית ייצרנו זמני תקן למעל ל- 70% ו- 96% באותם מדדים סטטיסטיים.

2. בזכות המודלים הדינמיים לתקינה שפותחו בעזרת ארגו יכול היה הבנק לעדכן את האסטרטגיה שלו לניהול כח האדם, ולהכריז כל תחילת שנה על התייעלות משמעותית ביותר. בהמשך לפרויקט יכול היה הבנק לבצע תיכנון כח אדם לשנים הקרובות, ולנייד עובדים בין הסניפים והמטלות על פי מודל ניהול ובקרה דינמי המתבסס על העומסים שנקלטים ממערכות המידע. גם התמחיר עודכן כפועל יוצא מהנ”ל. ה- ROI מפרויקט זה הוא מהגבוהים ביותר שהושגו אי פעם על ידי ארגו.

אין זה טריוויאלי להיכנס למדידות כח אדם בשקט תעשייתי. כמו כן, אין זה טריוויאלי להגיע לאיכות סטטיסטית של חקר עבודה בהיקפים כאלה בחצי שנה.

לארגו מומחיות רבת שנים בחקר עבודה ומדידות. ברשותנו כלים יעודיים מתקדמים לביצוע מדידות (מסופונים), וכלי ניהול המאפשרים ניתוח נתונים מדי יום ביומו ואופטימיזציה של המודדים. אנו מניידים את המודדים לפי התוצאות הסטטיסטיות לכיסוי פארטו הפעילויות הנמדדות מדי יום ביומו. לבסוף, ארגו משיגה חדשנות והצלחה מרשימה בפרויקטים אלה בזכות מנהלים מוכשרים בחקר עבודה, מודדים המוסמכים למדידות, ושיתוף פעולה עם הפרופסורים המובילים בנושא באקדמיה.

מאמרים:
תקינת כח אדם ותכנון של המשאב האנושי – כלים להתייעלות ושיפור הפריון – מאת רתם ירקוני, מנהלת, שותפה ויועצת בכירה ב- ERGO

סיפורי לקוח נוספים

חברת ביטוח גדולה – אפיון ואוטומציה בתהליך התביעות

עולם תביעות הביטוח הוא מורכב מאוד ותוכנו כולל אלפי חוקים, סעיפים, החלטות ועוד. בעקבות מורכבות זו, שילבנו ב- ERGO כוחות בין יועצי ניהול הידע ויועצי ארגון ושיטות, וביצענו פרויקט רוחבי, מורכב ומוצלח של אפיון ואוטומציה בתהליכי התביעות בחברה.

קרא עוד »

בנק ירושלים – שיפור אפקטיביות תהליך אישור ומתן משכנתא

הבנק פועל בשוק תחרותי מאוד ומעוניין לשפר את אפקטיביות תהליך אישור ומתן ההלוואה, העלאת המכירות ושיפור השירות ללקוח. המטרה: שיפור ודיגיטציה של תהליך מתן משכנתאות – משלב הליד ועד להכנת תיק מושלם לחתימה ומתן ההלוואה ללקוח.

קרא עוד »

בחינת כדאיות תפעולית

בעיתונות הכלכלית עולים פרסומים רבים אודות רכישות ומיזוגי חברות (M&A), זאת בנוסף לעסקאות ענק, הזוכות לחשיפה נרחבת. ידיעות אלה מפורסמות בעיקר לאחר השלמת עסקאות, המהוות תהליך ארוך הכולל בחינות כלכליות, משפטיות ואף תפעוליות. עיסקת A&M רוויית סיכונים. הנתונים הפיננסיים, אינם משקפים היטב את הארגון ואת הפוטנציאל הגלום בעיסקה.

קרא עוד »

לאומי שירותי שוק ההון – שיפור וייעול תהליך הטיפול וזרימת המסמכים בארגון

לאומי שירותי שוק ההון, חברת בת של בנק לאומי – מטפלת בעשרות אלפי תהליכים בחודש, כאשר כל תהליך מלווה במספר מסמכים, חלקם מסמכי לקוח וחלקם מסמכים תפעוליים פנימיים. החברה הייתה מעוניינת לשפר ולייעל את תהליך הטיפול וזרימת המסמכים בארגון בשלבים – דפוס, סריקה, מפתוח, שינוע, גניזה, ביעור ומה שביניהם.

קרא עוד »

שיפור ביצועים והתייעלות כספים בבנק מוביל

לצורך התמודדות בשוק התחרותי ועמידה ביעדים העסקיים, הבנק הגדיר אסטרטגיה רב שנתית, הכוללת הובלת מהלכי התייעלות במטה ובסניפים, תוך ייעול מצבת כח האדם. ארגו התבקשה לבחון את הפעילויות בחטיבת הכספים תוך זיהוי הזדמנויות להתייעלות ושיפור של הביצועים הקיימים.

קרא עוד »
תהליכי עבודה ברשת הלבשה

האתגר: החברה נמצאת בתהליך שינוי מתמשך: העברת היצור לקבלן משנה בסין, התמודדות עם משלוחים לוגיסטיים, שינויים ניהוליים לאור חילופי דורות בחברה והרחבת רשת החנויות. מטרת הפרויקט: הנהלת החברה מבקשת לבחון את תהליכי העבודה בחברה ולהגדירם מחדש על בסיס נהלים כתובים.

קרא עוד »
חברת כרטיסי אשראי מובילה

רקע ומטרות: כחלק מהוראות המפקח על הבנקים לקיצור מועד הדיווח הכספי בקרב גופים פיננסים ופרסום הדוח הכספי השנתי עד 60 יום מתום השנה, ו-45 יום בדוח הרבעוני. בהתאם לכך פנתה החברה לבחינת תהליך הסגירה והדיווח הכספי וגיבוש יוזמות לקיצור משך הזמן הנדרש עד למועד פרסום הדוחות השנתיים והרבעוניים.

קרא עוד »
שיכון ובינוי – פורגרמה תכנון פונקציונלי ליווי מעקב וביצוע הדרכות ארגונומיות

כחלק ממעבר מטה החברה למשרדים חדשים באיירפורט סיטי פותחה פורגרמה מפורטת, תכנון פונקציונלי שלווה על ידי אדריכל החברה בכל שלבי הפרויקט. במהלך כשנתיים לייותה אוה את חברת שיכון ובינוי בתהליך החלטה על המעבר בהתאם לאיסוף הנתונים שבוצע. תוך התחשבות בגידול העתידי של החברה ומעבר למטה מאוחד (קיבוץ עובדים ממספר מקומות שונים).

קרא עוד »
הערכת אפקטיביות פרויקט הדרכת בטיחות שבוצע במשקים חקלאיים

מטרת הפרויקט: לענות על השאלה – האם פרויקט ההתערבות היה אפקטיבי? מה הייתה רמת ההשפעה של פעולת ההתערבות על רמת הבטיחות במשקים? הפרויקט הסתיים והוכיח כי המתודולוגיה שיושמה בו להערכת אפקטיביות פעולת ההתערבות היתה ישימה, ונתנה אינדיקציות טובות לכדאיות ההשקעה בפרויקט ההתערבות (עלות-תועלת).

קרא עוד »
מפעל פארמה – תכנון ארגונומי

פרויקט הארגונומיה בוצע במחלקת האריזה במטרה להביא ליצירת סביבת עבודה נוחה, בריאה ובטיחותית שתביא לשיפור יעילות העבודה. יישום הפתרונות לשינוע ידני אשר גרם להעלאת התפוקה ויעילות העבודה, תוך הקפדה על נוחות ובריאות העובד.

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד