אפקטיביות במחלקות כספים

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי שחל בתפיסת העבודה במחלקות כספים ובתפקיד סמנכ”ל הכספים, אשר טומן בחובו מעבר מניהול הכספים והבקרה לטובת יצירת הזדמנויות פיננסיות ואסטרטגיות תוך האצת פעילויות רוחביות בארגון.

כפועל יוצא מכך סמנכ”ל הכספים בארגון נדרש להתמודד עם אתגרים רבים, ביניהם:
· איתור דרכים אפקטיביות להפחתת עלויות ברמה רוחבית בארגון, תוך שמירה על מנגנוני הבקרה
· שמירה על יציבות פיננסית בעת התעוררות מצבים בלתי שגרתיים
· עמידה בדרישות רגולטוריות מורכבות
· השקעת זמן רב בעיבוד טרנזקציות סטנדרטיות לעומת מיקוד בפעילויות יוצרות ערך
· צורך במתן מידע חיוני, רלוונטי ובזמן אמת למקבלי ההחלטות, בסביבה משתנה בהיקפי מידע משמעותיים

עם זאת עדיין יש מקום לשיפור. מסקרים שנערכו במחלקות כספים בחברות מובילות עולה כי רק 17% מהפעולות במחלקה מושקעות ביצירת ערך לארגון ולמקבלי ההחלטות.

תפקידנו הוא לסייע לסמנכ”ל הכספים בארגון להתמודד עם אתגרים אלו ולתת לו פתרונות מעשיים בשטח. מבין השירותים שאנו מציעים:
· גיבוש אסטרטגיה למחלקת הכספים התואמת את האסטרטגיה הארגונית
· בניית מבנה ארגוני תומך למחלקת הכספים
· ייעול המערך הפיננסי באמצעות מרכוז של יחידות כספים
· הגדרות תפקיד ותחומי סמכות ואחריות של בעלי התפקידים במחלקת הכספים לניצול מיטבי של ההון האנושי
· יצירת סטנדרטיזציה של תהליכי העבודה ומעבר למיקוד בפעולות יוצרות ערך
· תכנון פיננסי והטמעת כלים תומכים לשיפור העבודה השוטפת

פרויקט לדוגמא: 
שיפור וייעול מחלקת הכספים בחברה קמעונאית

מאמרים: 

גלילה לראש העמוד