חיסכון רוחבי בעלויות – Cost Reduction

בסביבה העסקית הנוכחית ובתקופה של האטה כלכלית חברות רבות נאלצות לשפר את ביצועיהן ורווחיות החברה באמצעות התאמה של האסטרטגיה העסקית והובלת מהלכים להפחתת עלויות. ביצוע חיסכון בעלויות משמעותי בארגון, מצריך מעורבות והירתמות מלאה של הדרג הניהולי הבכיר, תוך מתן דגש שלא לפגוע בהכנסות מצד הלקוחות.

במקרים רבים אנו עדים לכך שהטמעת תכניות העבודה נכשלות ואינן משיגות את התועלות הצפויות ויעדי החיסכון שהוגדרו על פני תקופת הזמן.

לכן בכדי לייצר חיסכון משמעותי ולהטמיעו בצורה מיטבית בארגון, יש לפעול לפי הבאים:

 •  ניתוח מקדים של האזורים הפוטנציאליים לחיסכון, תוך בחינה מעמיקה של סעיפי התקציב ומבנה ההוצאות
 •  בחינת הבקרות בתהליכים המרכזיים, בדגש על תהליכי הרכש ואישור ההוצאות
 • זיהוי שיפורים לאורך יחידות הארגון לייעול התהליכים והמבנה
 •  גיבוש רשימה של יוזמות לחיסכון ותעדופן – In/Out Scope
 •  בניית תכנית עבודה שנתית ליישום היוזמות ויעדי החיסכון על פני תקופת זמן מוגדרת
 •  מינוי גורם אחראי בארגון להובלת השינוי תוך מתן תמיכה מצד ההנהלה הבכירה
 •  בנייתKPI’s לביצוע מדידה ומעקב שוטף אחר השגת היעדים ויישום היוזמות שהוגדרו

מניסיוננו, יישום מוצלח של מהלכים מסוג זה מובילים לחיסכון של בין 20%-30% באזורי המיקוד שהוגדרו.

דוגמאות לדרכים בהם ניתן לחסוך בעלויות:

 •  ניהול יעיל של ההסכמים מול ספקים
 •  שיפור תהליכי הרכש וחיזוק מנגנוני הבקרה
 •  שימוש יעיל בכ”א לאורך יחידות הארגון וחידוד הגדרות תפקיד
 •  צמצום בשעות נוספות מצד העובדים
 •  אוטומציה ושימוש יעיל בטכנולוגיה
 •  בחינת ביטול קווי שירות הפסדיים
 •  הסטת לקוחות לפעילות בשרות עצמי ובערוצים ישירים
 •  ניצול מיטבי של השטחים במבנים הקיימים (שטחי עבודה וציבוריים)

אנו מסייעים ללקוחותינו בתכנון והוצאה לפועל של מהלכים להפחתת עלויות רוחבית בארגון.
יש ברשותנו ניסיון רב שנים בביצוע פרויקטים אלו בחברות מובילות, דבר אשר מאפשר לנו לחסוך לחברתך זמן יקר ביצירת מיקוד באזורים בעלי הפוטנציאל הגבוה לחיסכון, ולייצר ערך מקסימאלי בטווח זמן הקצר והארוך, תוך שמירה על הגידול והצמיחה של החברה.

פרויקטים לדוגמא:


מאמרים:


מתוך אתר ERGO:

גלילה לראש העמוד