אבחון ארגוני (בדיקה אירגונית)

האסטרטגיה הארגונית יוצרת מבנה ארגוני אשר אמור לתמוך באסטרטגיה.
מטרת פרויקט אבחון ארגוני הינה להבטיח יעילות, מצויינות תפעולית (OPEX) אפקטיביות, פריון ושביעות רצון עובדים ולקוחות. התפוקה של פרויקט אבחון ארגוני הינה סקר ארגוני שיטתי ומקיף של נקודות תורפה וחולשות בתפקוד היחידה הארגונית, תהליכים וממשקים חוצי ארגון, או הארגון כולו, וגיבוש המלצות לכיווני פעולה קונקרטיים הנדרשים לשיפור האפקטיביות של עבודת הארגון.

בשלב ראשון מבצעת ארגו תהליך של אבחון ארגוני באמצעות יועצים בעלי רקע מקצועי וניסיון רב-תחומי נרחב דוגמת מהנדסי תעשייה וניהול, כלכלנים, מומחי IT ומומחי ייעוץ ארגוני, המבצעים מיפוי וניתוח מהירים ומקיפים של תמונת המצב הנוכחית של הארגון. תהליך זה ידוע בתעשייה בשמות שונים כגון “מיפוי מצב קיים” או “ניתוח מצב קיים”.

הניתוח המקיף מתייחס להיבטים של מבנה ארגוני, הגדרות תפקידים, ניתוח עיסוקים, יעדים ומדדים, לקוחות, תפוקות, תהליכים חוצי ארגון, רמת שירות (SLA) ללקוחות פנימיים וחיצוניים,ממשקים בין יחידות ארגוניות, תקינת כוח אדם מערכות המידע (IT) , כלים ניהוליים, נהלים, וכן היבטים “רכים” של תרבות ארגונית, מורל ומוטיבציה בכל פרויקט המינון המתאים של העיסוק בנושאים השונים מוגדר בשיתוף עם הלקוח על פי צרכיו. הנתונים נאספים בשיטות שונות, המשלבות לפי הצורך היבטים כמותיים ואיכותניים, כגון: ראיונות אישיים וקבוצתיים של עובדים ומנהלים, סקרי לקוחות, ראיונות עומק, תצפיות, מדידות, ניתוח דו”חות ניהוליים, קבוצות מיקוד, ועוד.

תמונת המצב הקיים ומשמעויותיה מוצגת להנהלת הלקוח לצורך שיקוף והשגת קונצנזוס. יש לציין כי כבר בשלב תהליך האבחון יש לראות את תחילת תהליך הטיפול העתידי והנחת התשתיות לכך.

בשלב השני מזהים מומחי ארגו הזדמנויות לשיפור במצב הקיים, ומגבשים המלצות קונקרטיות לשיפור ברמת הקונספט, במספר חלופות, תוך הצגת יתרונות וחסרונות לכל חלופה. תהליך זה מתבצע בשיתוף עם הלקוח.

לאחר קבלת אישור הלקוח להמלצות, מוגשת תכנית עבודה מפורטת ליישום ההמלצות שהתקבלו, הכוללת שלבים, תוצרים, לו”ז ועלויות.

לאחר אישור תכנית העבודה ע”י הלקוח מבצעת “ארגו” את שלבי היישום וההטמעה של השינויים שאושרו, במגמה להשיג את היעדים שהוגדרו כמדדי הצלחה לשינוי, דוגמת ייעול תהליכי עבודה, התייעלות ארגונית, שיפור האפקטיביות הארגונית, הורדת עלויות , העלאת רווחיות . לסיכום מצויינות ניהולית ותפעולית הניבה ערך מוסף.

פרויקטים לדוגמא:

מאמרים:


מתוך אתר ERGO:

גלילה לראש העמוד